Umiejscowienie dokumentów w Polsce

 www.sklepABC.com.pl

 

UMIEJSCOWIENIE (REJESTRACJA) BRYTYJSKICH AKTÓW STANU CYWILNEGO
W POLSKICH KSIĘGACH STANU CYWILNEGO

 

W celu otrzymania polskiego Aktu Stanu Cywilnego na podstawie którego można otrzymać np. polski paszport, wymienić paszport, otrzymać nr PESEL, należy Akty Stanu Cywilnego wydane przez zagraniczne urzędy (Register Office) zarejestrować – dokonać transkrypcji w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce osoby zainteresowanej.
W przypadku, gdy osoba dokonująca transkrypcji nigdy nie mieszkała (nie była zameldowana) w Polsce, akt należy zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. 00-950 Warszawa – Śródmieście, ul. Jezuicka 1/3. Tel.: 004822831 7181, lub (22) 831 3403.

Umiejscowienia zagranicznego aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu) w polskich księgach stanu cywilnego można dokonać:

1. Osobiście (odwiedzając właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania USC w Polsce)

Należy zabrać ze sobą

  a) paszport lub dowód osobisty
  b) oryginalny dokument (akt małżeństwa, urodzenia)
  Uwaga: wcześniej należy upewnić się czy legalizacja dokumentu wydanego przez zagraniczny urząd stanu cywilnego będzie niezbędna w polskim konsulacie (na odwrocie dokumentu – oryginału – Konsul potwierdza, że dokument jest zgodny z prawem i miejscem wystawienia
  c) tłumaczenie dokumentu na j. polski, (dokument należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego w Polsce) Uwaga: jeżeli dokument jest przetłumaczony w WB wymagane jest poświadczenie tłumaczenia przez Konsula.

UWAGA: USC w Polsce wymaga dodatkowo aktu urodzenia rodziców dziecka (jeżeli nie są małżeństwem).
Powyższa uwaga skierowana jest do osób, które chcą zarejestrować dziecko w mieście ostatniego zamieszkania jednego z rodziców, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem i mieszkali w różnych miastach. Do tego dochodzi opłata USC 50 zł za umiejscowienie zagranicznego aktu oraz 39 zł za to, że mają do dokonania dodatkowy wpis.

2. Osobiście (wysyłając stosowne dokumenty pocztą do właściwego USC w Polsce) tj.:

  a) oryginalny dokument (jak w pkt.1a)
  b) tłumaczenie ( jak w pkt.1b)
  c) oświadczenie o wyborze nazwiska kierowane do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku rejestracji aktu małżeństwa) oświadczenie powinno zawierać informację jakie nazwisko będą nosiły dzieci oraz informacje o małżonku (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia i kraj, imiona i nazwisko rodziców, nazwisko panieńskie matki).
  Uwaga: podpis na oświadczeniu składa się w Konsulacie, Konsul poświadcza podpis.
  d) pismo – wniosek do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o dokonanie transkrypcji brytyjskiego dokumentu i wydanie polskiego odpisu.
  Uwaga: W przypadku kiedy osoba nie może podpisać oświadczenia przed Konsulem, może to zrobić przed notariuszem miejscowym (Notary Public), który poświadczy podpis, zgodnie z wymogami prawa brytyjskiego i zostanie opatrzony suchą pieczęcią notariusza.
  Następnie tak sporządzony dokument powinien zostać poświadczony przez Foreign & Commonweath Office . (Old Admiralty Building, Whitehall, London SW1A 2LG, tel.020 70081111) i zalegalizowany przez tut. Urząd

3. Za pośrednictwem pełnomocnika w Polsce Osobie, której udzielamy pełnomocnictwa do zarejestrowania i odebrania dokumentu z USC (można udzielić dodatkowo pełnomocnictwa na Oświadczeniu o zmianie nazwiska kierowanego do USC) należy wysłać oryginalny zalegalizowany przez Konsula dokument oraz Oświadczenie (z poświadczonym przez Konsula podpisem w przypadku rejestrowania aktu małżeństwa) do pełnomocnika. Tłumaczenia dokonuje np. tłumacz przysięgły w Polsce.

Uwaga: przy rejestracji aktu małżeńtwa, możecie Państwo być poproszeni o akt urodzenia małżonka (zalegalizowany i przetłumaczony). Niektórzy urzędnicy w Polsce znają zagraniczne akty stanu cywilnego i przyjmują dokumenty bez legalizacji Konsula. Celem uniknięcia ewentualnych kosztów związanych z legalizacją sugerujemy bezpośredni kontakt z właściwym USC w Polsce.

W wyjątkowych przypadkach można dokonać transkrypcji dokumentów za pośrednictwem Konsulatu 77,00 – poświadczenie podpisu, tłumaczenie i poświadczenie tłumaczenia, przygotowanie. dokumentacji i doręczenie).
Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy za pośrednictwem Konsulatu wynosi ok. 6 miesięcy z uwzględnieniem terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego i innych przepisach prawa oraz czasu niezbędnego na przesłanie dokumentów. W przypadku konieczności uzupełnienia postępowania okres ten może ulec przedłużeniu.
Za przygotowanie dokumentacji z zakresu stanu cywilnego, jej umiejscowienie w polskim USC oraz doręczenie dokumentów wystawionych przez polski urząd, Konsulat pobiera opłaty konsularne zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 roku, w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych i ich wysokości (Oz.u. Nr 17 z dn.24.02.1995, poz. 83) z późniejszymi zmianami.
Opłaty konsularne:
poświadczenie tłumaczenia – 24,00 GBP
poświadczenie podpisu (np. na wniosku lub oświadczeniu) – 24,00 GBP
wysłanie dokumentów -15,00 GBP
dręczenie dokumentu przekazanego przez polski urząd na wniosek osoby przebywającej za granicą -24,00 GBP lub 29,00 (do odesłania pocztą)

Uwaga:
– dokumenty stanu cywilnego powinny być przedłożone w pełnym wypisie
– przedłożone dokumenty zagraniczne i tłumaczenia nie podlegają zwrotowi;
– w przypadku braku oryginału dokumentu, należy zwrócić się do zagranicznego USC (Register Office), który za odpłatnością dostarczy kolejny oryginalny odpis;
– Konsul poświadcza podpis na podstawie ważnego paszportu, dowodu osobistego lub notarialnie potwierdzonej kopii ww. dok.;
– Konsul nie pośredniczy w uznaniu wyroku sądu zagranicznego;

W celu uzupełnienia polskiego aktu stanu cywilnego należy dostarczyć do USC w Polsce odpisy aktów urodzenia. W przypadku zagranicznego dok. również tłumaczenie.
UWAGA: w przypadku rejestracji aktów urodzenia dzieci urodzonych na terytorium Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na poprawny zapis dot. miejsca urodzenia w polskim akcie (w brytyjskich aktach podawana jest nazwa dzielnicy np. Camden, a w polskim akcie urodzenia powinna być nazwa miejscowości, czyli w tym przypadku Londyn). W celu uniknięcia błędnego wystawienia polskiego aktu urodzenia można poprosić tłumacza o sporządzenie odpowiedniej adnotacji w tłumaczeniu brytyjskiego aktu, np. Camden jest dzie!nicą Londynu. Ponadto w polskim akcie muszą być imiona i nazwiska obojga rodziców.

Reklamy

Informacje o Bartosz Dolinkiewicz

Licencjonowany pośrednik i zarządca nieruchomości. Doradca inwestycyjny. Właściciel firmy EZHome.pl zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami na wynajem. Zarządca nieruchomościami pod wynajem. Z wykształcenia ekonomista. 9 lat doświadczenia zawodowego w największych bankach w Polsce, w tym 8 lat w BRE Banku. Ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu wynajmem nieruchomości własnych. 5 letnie doświadczenie w pracy w Wielkiej Brytanii. Lider Oficjalnego Klubu CASHFLOW Sekret Sukcesu. Zainteresowania: rozwój osobisty, edukacja finansowa, nieruchomości, ebiznes.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Dziecko i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s